SharePoint

Descrierea cursurilorI. Promovarea creșterii inteligente și incluzive în Uniunea Europeană (UE)
 • Creștere economică și competitivitate în UE
 • Creștere inteligentă și incluzivă
 • Promovarea inovației și a implicării cetățenilor în dezvoltarea orașelor inteligente
Profesori: Ana Iolanda VODA; Laura Diana RADU

II. Construirea de comunități inteligente pentru orașe inteligente
 • ​Dimensiunile orașelor inteligente
 • Infrastructura specifică orașelor inteligente
 • Obiectivele de bază ale unei comunități inteligente optimizate
 • Instrumente pentru proiectarea de comunități inteligente în orașele inteligente
 • Îmbunătățirea competențelor TIC pentru a crește inteligența
 • Explorarea relației dintre competențele TIC și inteligența cetățenilor
 • Tehnologiile viitoare ale orașelor inteligente și ale comunităților inteligente
Profesor:  Laura Diana RADU

III Noi forme de ocupare a forței de muncă în Uniunea Europeană
 • Ocuparea forței de muncă și capitalul uman. Era muncii la cerere în orașele inteligente
 • Criza ocupării forței de muncă. Angajabilitatea tinerilor în raport cu noile provocări ale orașelor inteligente
 • Cele mai bune practici europene cu privire la ocuparea forței de muncă
Profesor: Ana-Maria BERCU

 


 Contact

Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506
Iași, Romania
Telefon: +40 232 202352
E-mail: smarteuproject@gmail.com