SharePoint

European Smart Cities for Sustainable DevelopmentDirector de proiect
Ana Iolanda VODA, CS II
Ana Iolanda VODA este lector la  Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, UAIC, cu expertiză specifică în domenii ca dezvoltare durabilă, inovare, antreprenoriat și orașe inteligente. A participat la peste 50 de conferințe în întreaga lume (Portugalia, Spania, Republica Cehă etc.), a publicat peste 65 de lucrări, cărți și capitole în cărți. A acumulat expertiză în managementul proiectelor în calitate membru al echipei Jean Monnet Module Sustainable Education prin studii europene pentru tineri cercetători (SESYR) (587359-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO-MODULE). De asemenea, a beneficiat de mobilități de formare a personalului Erasmus + în țări din UE și din afara UE, a participat la cursurile Școlii de vară EuRComp, competitivitate regională europeană și dezvoltare a resurselor umane, organizate de proiectul Jean Monnet și la cursurile organizate de președintele Jean Monnet - Regulamentul financiar al UE. În prezent, predă management organizațional, educație antreprenorială și inițierea și administrarea afacerilor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
În calitate de profesor și cercetător în cadrul modulului Jean Monnet, va preda următoarele subiecte: potențialul economiilor UE de a obține o creștere susținută pe termen mediu și lung, creșterea inteligentă și favorabilă incluziunii prin inovare și implicarea cetățenilor în dezvoltarea orașelor inteligente. 

CV-attached.pdf
Membru
Ana-Maria BERCU, prof. univ. dr.
​Ana-Maria BERCU este doctor în management din 2008 și profesor abilitat în domeniul Științelor administrative din 2019 și dispune de expertiză specifică în economie, în special în managementul relațiilor de muncă în spațiul european. Predă cursuri de studii europene în educație economică (BA și MA), din 2001. Este profesor Jean Monnet cu expertiză în domeniul studiilor europene, fiind directorul modulului JM EURCOMP (septembrie 2014 - august 2017) și autor al volumelor Competitivitatea regională europeană și dezvoltarea resurselor umane (2017) și Serviciul public european și managementul carierei funcționarilor publici europeni (2013), coordonator și / sau membru în echipele științifice a peste 17 proiecte europene, având experiență în predarea prin programe Erasmus și Erasmus la universități din diferite țări și fiind membru al Centrului European de Excelență (din cadrul Centrului de Studii Europene) din 2009 și președinte JM EUFIRE (2016-2019). Are experiență în activități didactice internaționale (cu studenți din Franța, Croația, Republica Cehă, Turcia, Republica Moldova, Albania, Portugalia, Islanda) și a participat la conferințe internaționale, seminarii și ateliere în străinătate. Domeniile de cercetare sunt competitivitatea regională, resursele umane și strategiile de personal pentru antreprenorii europeni, managementul relațiilor de muncă în UE.
În calitate de profesor și cercetător, ea se va ocupa de predarea următoarelor subiecte: managementul relațiilor de muncă în Uniunea Europeană, negociere, strategii și politici în UE, cadrul legal al condițiilor de muncă, formare, salarizare și disciplina muncii.

CV-atașat 

Membru
Laura –Diana RADU, conf. univ. dr.
Laura –Diana RADU este membru al Departamentului de contabilitate, sisteme informaționale și statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Este doctor în contabilitate din 2006 și conferențiar abilitat în domeniul Informatică economică din 2019. Principalele domenii de cercetare sunt: dezvoltarea orașelor inteligente, analiza sistemelor informaționale, managementul agil al proiectelor și evoluția tehnologiilor informaționale și de comunicație ecologice și durabile. Rezultatele cercetării s-au concretizat în publicarea a numeroase lucrări științifice (68), cărți (1) și capitole de carte (11) în calitate de autor / coautor, în calitatea de director și/sau membru în 14 proiecte naționale sau internaționale și participarea cu articole la peste 30 de conferințe naționale și internaționale (Turcia, Republica Cehă, Spania, Grecia, Maroc, Malaysia etc.). De asemenea, a beneficiat de stagii de pregătire sau de cercetare în Germania, Finlanda, Maroc și Franța. Are o experiență de 19 ani în predarea disciplinelor din domeniu managementului proiectelor și din cel al sistemelor informaționale la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În calitate de profesor și de cercetător, se va ocupa de predarea următoarelor subiecte: aspecte specifice infrastructurii orașelor inteligente, instrumente informatice și competențe specifice utilizării lor necesare în orașele inteligente, contribuția TIC la creșterea inteligenței cetățenilor și orașelor.

CV-atașat 

 


 Contact

Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506
Iași, Romania
Telefon: +40 232 202352
E-mail: smarteuproject@gmail.com