SharePoint

ProgramAnul universitar 2022-2023

  • Cursurile sunt organizate pe parcursul a trei săptămâni

Documente pentru înscriere:

  • Carte de identitate - copie scanată;
  • CV-în format Europass (.doc; .docx; .pdf)
  • Carte de identitate studențească (doar pentru studenții neînregistrați în cadrul UAIC)
  • Formular de înscriere
Procesul de selecție pentru modulul JM SmartEU se bazează pe principiul "primul venit, primul servit".

Termen limită de înscriere -Vă rugăm să vă înscrieți până la data de 30 aprilie 2023.

Rezultatele selecției - Vor fi disponibile în data de 1 mai 2023.

  • Orarul va fi trimis studenților înscriși prin e-mail sau prin intermediul platformei TEAMS.
  •  Întâlnirile se vor desfășura într-un format hibrid (format on-site și on-line).

Este posibilă participarea studenților și tinerilor cercetători de la diferite specializări, înscriși la UAIC sau la alte universități din regiune.

Vezi descrierea cursurilor


 


 Contact

Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506
Iași, Romania
Telefon: +40 232 202352
E-mail: smarteuproject@gmail.com