SharePoint

European Smart Cities for Sustainable Development

Scop

Proiectul vizează triplul obiectiv al strategiei Europa 2020, care evidențiază importanța unei creșteri inteligente, durabile, incluzive și coezive și se urmărește creșterea gradului de conștientizare referitoare la dezvoltarea orașelor inteligente în UE.

 

Obiective

Scopul proiectului este abordarea obiectivelor și priorităților Acțiunii, prin următoarelor obiective specifice:

  • Furnizarea a trei cursuri noi, interdisciplinare care vor ajuta studenții și tinerii cercetători să își alinieze cercetarea la standardele și prioritățile UE, să ofere cunoștințele necesare pentru a lucra și pentru a trăi într-un oraș inteligent și pentru a-i instrui pentru o piață a muncii competitivă și dinamică.
  • Promovarea excelenței în predare și în cercetare specifică orașelor inteligente din UE, vieții și muncii în comunitățile urbane, precum și schimbul de bune practici europene.
  • Dezvoltarea de noi frontiere ale cunoașterii pentru studenți și tineri cercetători din domenii interdisciplinare și sprijinirea adaptării la un mediu complex și hiper-conectat.
  • Încurajarea schimbului de idei între studenți, profesori, factori de decizie politică, reprezentanți ai întreprinderilor și publicul larg și consolidarea rolului orașelor inteligente ale UE într-o lume globalizată.

 

Activități

În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele activități: organizarea a trei cursuri noi, interdisciplinare; elaborarea unui portofoliu de materiale didactice; organizarea a trei ateliere și a unei conferințe internaționale; publicarea unui volum al conferinței și desfășurarea de activități de cercetare inovatoare, rezultând articole prezentate la conferințe internaționale (aproximativ 1-2 / an) și publicarea articolelor (cel puțin unul). Informațiile despre proiect vor fi diseminate prin buletine de știri publicate anual și prin intermediul site-ului SmartEU.


Beneficiari

Modulul se adresează studenților și tinerilor cercetători de la diferite specializări, înscriși la UAIC sau la alte universități din regiune și care sunt interesați să înțeleagă și să-și îmbunătățească cunoștințele despre orașele inteligente și despre potențialul dezvoltării lor în UE.


Înregistrare pentru cursurile JM-anul academic 2020-2021  

Înregistrarea studenților pe platforma SmartEU, anul universitar 2020-2021, este acum deschisă. Este posibilă participarea studenților și tinerilor cercetători de la diferite specializări, înscriși la UAIC sau la alte universități din regiune.
Vezi descrierea cursurilor


Nou!! Cursurile se vor desfasura în perioada 7-25 Iunie 2021 (și vor dura 3 săptămâni).


 


 Contact

Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506
Iași, Romania
Telefon: +40 232 202352
E-mail: smarteuproject@gmail.com