SharePoint

European Smart Cities for Sustainable Development

Proiectul Jean Monnet nr. 20415-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE, European Smart Cities for Sustainable Development (SmartEU) (2020-2023) este in concordanță cu obiectivul strategiei Europa 2020 care evidențiază importanța pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. 

 Obiective

 • Furnizarea a trei noi cursuri (interdisciplinare) adresate studențiilor și tinerilor cercetători, pe diverse tematici legate de Orașe Inteligente; 
 • Promovarea excelenței în predare și în cercetare la nivel European;
 • Dezvoltarea de noi frontiere ale cunoașterii și sprijinirea adaptării tinerilor la un mediu complex și hiper-conectat;
 • Încurajarea schimbului de idei și bune practici. 

Activități: organizarea a trei noi cursuri; elaborarea unor materiale didactice; organizarea a trei ateliere de lucru și a unei conferințe internaționale; publicarea unui volum  și desfășurarea de activități de cercetare inovatoare.

Beneficiari: studenți și tineri cercetători din Romania (e.g. studenți din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Institute de Cercetare din țară)


Informatii noi despre activitățile din proiect 


NEW!!! Avem deosebita plăcere a vă invita să participați la Conferința Internațională „Sustainable Development of European Smart Cities", organizată în perioada 9-10 IUNIE 2023, în IAȘI, ROMÂNIA.

Conferința Internațională „Sustainable Development of European Smart Cities" 2023 este o inițiativă dedicată dialogului deschis, incluziv, formal și informal pe teme legate de conceptul de orașe inteligente, având în vedere diferitele perspective ale membrilor mediului academic, tinerilor cercetători, profesioniștilor și reprezentanților din administrație, printre alții. Conferința se dorește a fi un eveniment major organizat în Proiectul Jean Monnet nr. 20415-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE, European Smart Cities for Sustainable Development (SmartEU), în cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. 


New!!!  CONFERENCE PROCEEDINGS IS NOW AVAILABLE HERE: 

Smart EU volume_Conference Proceedings_2023.pdf


New!!! Book of abstracts - SMARTEU 2023 SMART EU_volum abstracte_2023.pdf


Posibilitati de publicare: 

 • Please check this out!! New opportunity for publication within our conference: 
 • https://www.mdpi.com/journal/algorithms/special_issues/EKP3S60Q00


Înscrierea la Școala de vară SMARTEU2023 s-a incheiat.

Înregistrare pentru cursurile JM-anul academic 2022-2023

Înregistrarea studenților pe platforma SmartEU, anul universitar 2022-2023, este ACUM inchisa. Este posibilă participarea studenților și tinerilor cercetători de la diferite specializări, înscriși la UAIC sau la alte universități din regiune. 
Vezi descrierea cursurilor

 • Orarul va fi trimis studenților înscriși. Întâlnirile vor fi în format hibrid.


Documente pentru inregistare: 

 1. Carte de identitate - copie; 
 2. CV- format europass (.doc; .docx; .pdf); 
 3. Adeverinta care atesta calitatea de student (doar pentru persoanele din afara UAIC); 
 4. Completarea formularului de inregistrare

Procesul de selecție pentru modulul JM SmartEU se bazează pe principiul „primul venit, primul servit".

INREGSITRARE:

On-site (fizica), corp B, BIROU 526, FEAA, UAIC (În fiecare Luni in intervalul 10:00-13:00) 

Online Registration !! Please have the above-mentioned documents ready and fill out the registration form

To prevent spamming, we kindly ask you to login:

 • If you are a FEAA student, please use your Teams credentials.
 • If you are not a FEAA student, please login using the following credentials:
  • User name: smarteu.guest@feaa.uaic.ro
  • Password: Smarteu2021 


 Contact

Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506
Iași, Romania
Telefon: +40 232 202352
E-mail: smarteuproject@gmail.com